Förstasidan

Jag har bloggat om livet med bipolär sjukdom (typ II) sedan strax efter att jag fick min diagnos. Livet är onekligen en resa, och för tillfället befinner jag mig på en rätt bra plats.

 

Häng gärna med och läs om hur jag hanterar – det mesta, faktiskt. 🙂

 

/Malinka P.

Stora arkanan innehåller tarotkorten med mest tyngd i en Tarotlek. Eftersom det jag håller på med just nu är en ganska hardcore reparation av mig själv och mitt liv, är det därför dessa kort jag helst använder. Idag tänkte jag berätta om de arketyper jag valt för att illustrera det jag vill projicera av mig själv. Man kan också uttrycka det som att det är dessa energier jag vill kanalisera och fokusera i mitt liv.

Till detta har jag valt fyra kort ur Stora arkanan. Bilderna representerar energier/arketyper som jag dels vill förstärka för egen del, dels vill projicera utåt. Det här är den uppfattning om mig själv jag vill uttrycka och rikta min energi mot. Det ska erkännas att det inte är helt lätt, med tanke på hur min situation ser ut just nu – men jag tänker att det kan vara nödvändigt för mig att göra det här just precis nu, just på grund av situationen. För att förstärka mig själv, helt enkelt.

Jag beskriver arketyperna i den ordning de kommer i Stora arkanan.

Narren (The Fool)

Narren är det första kortet i Stora arkanan. Jag skulle beskriva honom som ett nyfött barn. Inte nödvändigtvis såsom i hjälplös och beroende av sin mamma, utan som i nyfiken, med en vilja att ta för sig och uppleva saker. På många sätt kan man se narren som naiv och omogen – i alla fall om man tänker sig att livet består av dessa cykler som jag pratat om tidigare (alternativt vågor). Narren befinner sig precis i början av en sådan cykel/våg. Han har någon form av beskyddare bakom sig, som jag för ögonblicket vill tolka som erfarenheter från tidigare cykler – men kanske inte nödvändigtvis medvetna sådana.

Kejsarinnan (The Empress)

Kejsarinnan är det tredje kortet i Stora arkanan. För mig representerar den här arketypen fruktbarhet och tillväxt. Inte alls sexuellt, utan mer som i förmågan att få olika områden i sitt liv att växa och utvecklas. Kejsarinnan är (uppenbarligen!) kvinna, och man kan också koppla ihop hennes energi med födande. Det handlar alltså även om att frambringa liv, att skapa saker – och det överensstämmer till väldigt stor del med det jag vill åstadkomma, även om det för mig personligen inte handlar om att skaffa barn, just. 😀

Vagnen (The Chariot)

Detta är det sjunde kortet i Stora arkanan. Denna arketyp känns på många sätt väldigt bipolär. Det handlar om att kunna styra sin vagn (sitt liv!) och hålla balansen. Vagnen dras av två kreatur med egna viljor, och hela poängen är att få dem att samarbeta och dra åt samma håll. För oss som lever med bipolaritet är detta en av de största utmaningarna – i alla fall för mig. För mig känns det som att medlen som helgar målet mest handlar om att fokusera sin energi mot sitt mål och se till att hålla en balanserad kurs ditåt. Noteras bör att styrandet av denna vagn sker mentalt, inte fysiskt.

Styrka (Strength)

Detta är det åttonde kortet i Stora arkanan. Bilden på detta kort är av en kvinna som håller sina händer om ett lejons öppna käftar. Det handlar om att tämja det vilda, att inte rädas faror. Ett inre lugn, en inre styrka är vad som krävs för att hantera det som kan upplevas som skrämmande. För mig känns detta extremt viktigt just nu, eftersom hela mitt liv står på spel och det upptar extremt mycket av både tid och energi. Jag måste alltså hitta denna inre styrka och mitt inre lugn för att kunna möta mina svårigheter och helst också kunna tämja dem.

-*-*-*-*-*-*-

Att göra såhär för mig just nu är ett sätt att försöka samla ihop mig. Överlag känner jag mig ganska splittrad just nu. Jag får inte som jag vill när det gäller detta med byte av god man, jag känner mig motarbetad av det mesta, och så vidare. Det kan få vem som helst att smälla av. Därför är det viktigt att försöka fånga in och rama in det jag vill projicera. Jag vet inte om jag skulle säga att jag lyckas – det återstår att se. Men det är i alla fall trevligt att tänka på det här, och förhoppningsvis sätter det sig någonstans i både intellekt och känslor att detta är en del av vad som är JAG.

 

Arkiv
Translate